Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Dębickiego 2012 r. (9.02.13)