WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI

Dariusz Czekaj – Przewodniczący Dębickiego Wydziału Sędziowskiego

Tel: 669 971 477

E mail: debica@agradom.pl

Sędziowie – lód:

1. Gorzynik Jerzy
2. Kloc Krzysztof
3. Szwed Jacek
4. Białek Michał
5. Wiktor Michał
6. Czekaj Jakub
7. Mączyński Zbigniew
8. Giełbaga Dariusz
9. Giełbaga Dominik
10. Smagacz Bernard

Sędziowie funkcyjni

1. Czekaj Dariusz
2. Piskor Stanisław
3. Wajsler Krzysztof
4. Bieniek Bogdan
5. Kielar Artur
6. Żądło Emanuel
7. Krzemiński Robert
8. Hadowski Marcin
9. Sajdak Krzysztof
10. Gawle Marek
11. Lesiak Bartłomiej
12. Mryczko Marcin
13. Pych Krzysztof
14. Smagacz Krzysztof