Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze UKH Dębica

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze UKH Dębica – 13 czerwca 2017 r.

Zapraszamy wszystkich członków UKH Dębica na Zwyczajne Walne Zebranie  Sprawozdawcze UKH Dębica , które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 18.00  w Hotelu Gold w Dębicy przy ul. Sportowej 22

W wypadku braku spełnienia wymaganych Statutem warunków co do ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczego  drugi termin ustala się na  godzinę 18.15 tego samego dnia.

 

PORZĄDEK OBRAD 

Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Uczniowskiego Klubu Hokejowego Dębica

13 czerwca 2017 r.

 1. Otwarcie obrad
 2. Uchwalenie regulaminu obrad
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres 24 czerwiec 2016 – 13 czerwiec 2017.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 24 czerwiec 2016 – 13 czerwiec 2017
 10. Dyskusja , wolne wnioski
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKH Dębica za 2016 r oraz zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej UKH Dębica
 13. Zamkniecie Zebrania .

 

Zarząd  UKH Dębica

Autor: Chrupczas

Podziel się tym postem na